Zacharias Röttig + … … (F1111)

fancy-imagebar
Franz Josef Schulz (I1871) (1895–1944) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Lilly Just (I210) (1910–2013) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Anna Theresia Klinger (I747) (1839–1917) Max Schneider (I351) (1921–2010) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Jay Robert Brick (I287) (1915–2007) Max Schneider (I351) (1921–2010) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Frieda Victor (I290) (1912–1996) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Philipp Schulz (I2845) (1865–1935) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ida Anna Hegenbarth (I2853) (1882–1968) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dominik Mathis (I648) (1981–2001) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Erika Ida Anna Gibelhauser (I69) (1922–2018) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Mag. Elisabeth Maria Schmid (I1890) (1932–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alfred Coff (I289) (1901–1995) Philipp Schulz (I2845) (1865–1935) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eduard Holfeld (I403) (1846–1925) Josef Arthur Karpeles (I245) (1878–1960) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Lilly Just (I210) (1910–2013) Benay Patricia Coff (I428) (1936–2017) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Prof. Dr. Franz Xaver Pesendorfer (I128) (1937–2021) Margaret Gretchen Schoen (I279) (1899–1990) Ilja Maximovitsch Kartaschew (I220) (1902–1973)