Joseph Eyßler + Maria Anna Kirchner (F445)

fancy-imagebar
Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Augustina Nötscher (I1022) (1823–1887) Babette Betti Mai (I35) (1846–1927) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Dr. Helene Vrba (I363) (1952–1982) Franz Josef Schulz + Edith Olga Auguste Lahmer (F755) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Lilly Just (I210) (1910–2013) Johann Anton Hoffmann (I1722) (1859–1940) Adolf Schneider (I350) (1885–1942) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Viktor Onkel Vicky Karpeles (I246) (1887–1940) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Ruth Hedda Hochstadter (I285) (1938–2012) Lilly Just (I210) (1910–2013) Lilly Just (I210) (1910–2013) Franz Gibelhauser (I2397) (1892–) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Lilly Just (I210) (1910–2013) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Jay Robert Brick (I287) (1915–2007) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Dr. Ilse Carsen (I2483) (1924–2018) Josef Muhr (I890) (1879–1957) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ruth Martha Edith Schulz (I1873) (1928–2010) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Amalia Wolf (I33) (1859–1942) Prof. Dr. Franz Xaver Pesendorfer (I128) (1937–2021) Lilly Just (I210) (1910–2013)