Josef Vrchlavsky + Marie Zivná (F472)

Facts and events

Marriage
Last change
June 19, 201721:20:46
Author of last change: anjop
fancy-imagebar
Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Juliana Schapfl (I31) (1834–1917) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Emma Wolf (I520) (1900–1963) Max Schneider (I351) (1921–2010) Franz Josef Schulz (I1871) (1895–1944) Prof. Dr. Rudolf Vrba (I62) (1924–2006) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Rudolf Josef Lipps (I1051) (1923–2003) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Dipl.-Ing. Jaroslav Bohumil Jarek Dvoracek (I843) (1939–2013) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Gustav Freßl (I162) (1868–) Mag.Pharm. Robert Eduard Lahmer (I1486) (1870–1945) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ruth Martha Edith Schulz (I1873) (1928–2010) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Charles Chuck Shiner (I355) (1923–2011) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Friedrich Eduard Ferdinand Onkel Fritz Paul (I43) (1899–1941) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Michael Mathis (I13) (1950–2015) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Marie Hoffmann (I406) (1861–1889) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Franz Josef Schulz + Edith Olga Auguste Lahmer (F755) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986)