Jirí Zivny + Marie Kopfsteinová (F474)

fancy-imagebar
Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Ignatz Karpeles (I274) (1851–1912) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Lilly Just (I210) (1910–2013) Maria Lumplecker (I120) (1920–2015) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Gustav Stern (I2207) (1872–1943) Prof.Dr. Johannes Peter Paul Hans Warhanek (I15) (1926–2018) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Hans Babuder (I166) (1914–2006) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Julius Fischer (I2852) (1873–1934) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Max Schneider (I351) (1921–2010) Sir William Herrick (I2075) (1557–1652) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Franz Liebisch (I745) (1824–1887) Rosa Hockauf (I2187) (1865–1936) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Eduard Holfeld (I403) (1846–1925) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Franziska Schiefner (I2858) (1850–1928) Ruth Eschmann (I1052) (1928–2003) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Oskar Robert Holfeld (I405) (1884–1914) Emma Wolf (I520) (1900–1963) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Sidonia Körper (I205) (1888–1943) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Louis Johnny Greenfield (I358) (1916–1945) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Franz Anton Holfeld (I742) (1782–1855) Josefine Grünfeld (I56) (1892–1942) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Gertraud Hruscha (I2287) (1939–2008) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Maria Muhr (I857) (1920–2013) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Max Schneider (I351) (1921–2010) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Reinhold Eduard Holfeld (I794) (1918–2015) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Lilly Just (I210) (1910–2013)