Franz Krenmayr + Katharina (F54)

fancy-imagebar
Grete Papke (I737) (1908–2011) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Lea Rossman (I2211) (1942–2011) Babette Betti Mai (I35) (1846–1927) Franz Josef Schulz + Edith Olga Auguste Lahmer (F755) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Ruth Martha Edith Schulz (I1873) (1928–2010) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Eduard Koschetitzky (I30) (1832–1894) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Max Schneider (I351) (1921–2010) Amalia Wolf (I33) (1859–1942) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Franz Josef Schulz (I1871) (1895–1944) Margaret Gretchen Schoen (I279) (1899–1990) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Lilly Just (I210) (1910–2013) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Prof.Dr. Dr. Friedrich August von Hayek (I1891) (1899–1992) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Lilly Just (I210) (1910–2013) Elsie Brick (I288) (1909–2006) Ignatz Karpeles (I274) (1851–1912) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Paula Stern (I2209) (1908–) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986)