Johann Christoph Schiller + Veronika Reinisch (F612)

fancy-imagebar
Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Emmerich Paul (I38) (1870–1934) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Lilly Just (I210) (1910–2013) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Hans Babuder (I166) (1914–2006) Lilly Just (I210) (1910–2013) James Sidney Hochstadter (I284) (1929–1985) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Maria Theresia Rosalia Bitterlich (I1566) (1901–1987) Oskar Robert Holfeld (I405) (1884–1914) Dr. Ilse Carsen (I2483) (1924–2018) Lilly Just (I210) (1910–2013) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Prof. Dr. Franz Xaver Pesendorfer (I128) (1937–2021) Max Schneider (I351) (1921–2010) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Elizabeth Zuzka Grünfeld (I60) (1903–1990) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Benay Patricia Coff (I428) (1936–2017) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Ilja Maximovitsch Kartaschew (I220) (1902–1973) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Edith Holfeld (I11) (1908–1945)