Georg Siebert + … … (F761)

fancy-imagebar
Grete Papke (I737) (1908–2011) Sir William Herrick (I2075) (1557–1652) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Rosa London (I251) (1896–1932) Erika Ida Anna Gibelhauser (I69) (1922–2018) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dkfm. Leopold Mayr (I1889) (1925–2019) Max Schneider (I351) (1921–2010) Viktor Onkel Vicky Karpeles (I246) (1887–1940) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Dr. Hermann Holfeld + Erika Ida Anna Gibelhauser (F44) Dr. Paul Polak (I227) (1906–1980) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Paula Stern (I2209) (1908–) Lilly Just (I210) (1910–2013) Helene Karpeles (I270) (–1912) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Rosa Hockauf (I2187) (1865–1936) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Rudolf Vrba (I62) (1924–2006) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Elias Rosenberg (I61) (1900–1930) Olga Josefa Marie Olli Pospisilová (I841) (1917–2010) Mag. Elisabeth Maria Schmid (I1890) (1932–2015) Prof.Dr. Johannes Peter Paul Hans Warhanek (I15) (1926–2018) Lilly Just (I210) (1910–2013) Charles Chuck Shiner (I355) (1923–2011) Grete Papke (I737) (1908–2011) Max Schneider (I351) (1921–2010) Franziska Tante Fanny Pillichshammer (I901) (1925–1977) Margaret Gretchen Schoen (I279) (1899–1990) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Lea Rossman (I2211) (1942–2011) Lilly Just (I210) (1910–2013) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Elfriede Anna Rudolph (I797) (1920–2019) Dr. Bruno Mathis + Maria Gicky Papke (F10) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Louis Johnny Greenfield (I358) (1916–1945) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Reinhold Holfeld (I407) (1860–1888) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Benay Patricia Coff (I428) (1936–2017) Ida Karpeles (I286) (1886–1972) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Babette Betti Mai (I35) (1846–1927) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Friedrich Eduard Ferdinand Onkel Fritz Paul (I43) (1899–1941) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Rosalie Karpeles (I271) (1839–1868) Marie Hoffmann (I406) (1861–1889) Gertrude Trudy Schneider (I352) (1923–2012) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Lilly Just (I210) (1910–2013) Lilly Just (I210) (1910–2013) Moritz Just (I32) (1842–1914) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Ing. Armin Just (I49) (1881–1944) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Franziska Schiefner (I2858) (1850–1928) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Ruth Eschmann (I1052) (1928–2003) Ruth Hedda Hochstadter (I285) (1938–2012) Dr. Marianne Manni Möslinger (I123) (1931–2019) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Siegfried Fischer (I1874) (1915–1983) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Dominik Mathis (I648) (1981–2001) Gustav Freßl (I162) (1868–) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eduard Holfeld (I403) (1846–1925) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Erika Ida Anna Gibelhauser (I69) (1922–2018) Lilly Just (I210) (1910–2013) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Salomon Salo Just (I329) (1904–1965) Friedrich Eduard Ferdinand Onkel Fritz Paul + Maria Tante Irma Hanisch (F33) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Eduard Koschetitzky (I30) (1832–1894) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010)