Joseph Mitchell + Nancy Growther (F823)

fancy-imagebar
Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Richard Just (I2216) (1937–2007) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Josef Arthur Karpeles (I245) (1878–1960) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Dr. Alfred Ali Möslinger (I124) (1932–2022) Karolina Franziska Lina Liebisch (I404) (1850–1926) Elsie Brick (I288) (1909–2006) Dr. Bruno Mathis + Edith Holfeld (F3) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Margaret Gretchen Schoen (I279) (1899–1990) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Emma Tante Emma Paul (I42) (1884–1957) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Rosalie Karpeles (I271) (1839–1868) Hans Babuder (I166) (1914–2006) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Helene Karpeles (I270) (–1912) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Prof.Dr. Johannes Peter Paul Hans Warhanek (I15) (1926–2018) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ilja Maximovitsch Kartaschew (I220) (1902–1973) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Gustav Stern (I2207) (1872–1943) Robert Schneider (I353) (1936–1942) Dr. Alfred Onkel Alfred Möslinger (I119) (1895–1966)