Johann Friedrich Klinger (I1017) ,

fancy-imagebar
Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Gerhard Carsen (I254) (1925–1943) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Ignatz Karpeles (I274) (1851–1912) Lilly Just (I210) (1910–2013) Reinhold Holfeld (I407) (1860–1888) Christine Maria Engl (I859) (1946–1996) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Ilja Maximovitsch Kartaschew (I220) (1902–1973) Michael Mathis (I13) (1950–2015) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Viktor Onkel Vicky Karpeles (I246) (1887–1940) Julius Fischer (I2852) (1873–1934) Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (I244) (1872–1941) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Bernhard Grünfeld (I53) (1860–1942) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Josefine Grünfeld (I56) (1892–1942) Sir William Herrick (I2075) (1557–1652) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Lilly Just (I210) (1910–2013) Siegfried Fischer (I1874) (1915–1983) Franz Liebisch (I745) (1824–1887) Prof.Dr. Johannes Peter Paul Hans Warhanek (I15) (1926–2018) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Dr. Jörg Haider (I2252) (1950–2008) Rosalie Karpeles (I271) (1839–1868) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Siegfried Fischer (I1874) (1915–1983) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Ilonka Just (I9) (1907–1996) Henry Just (I333) (1919–2012) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Franz Gibelhauser (I2397) (1892–) Ruth Hedda Hochstadter (I285) (1938–2012) Max Schneider (I351) (1921–2010) Lilly Just (I210) (1910–2013) Ing. Armin Just (I49) (1881–1944) Max Schneider (I351) (1921–2010) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Josef Muhr (I890) (1879–1957) Emil Utz + Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (F112) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Oskar Robert Holfeld (I405) (1884–1914) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Maria Tante Irma Hanisch (I45) (1907–1957) Joseph Schoen (I276) (1863–1918) Robert Just (I2218) (1947–2011) Eduard Koschetitzky (I30) (1832–1894) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Anna Theresia Klinger (I747) (1839–1917) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Mihaly Mihaly Bácsy Just (I48) (1877–1942) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Max Schneider + Wilma Ruth Ascher (F145) Siegfried Fischer (I1874) (1915–1983) Lilly Just (I210) (1910–2013) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Dr. Klaus Haslwanter (I236) (1952–2014) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Aloisia Luise Bader (I117) (1872–1934) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (I244) (1872–1941) Ruth Hedda Hochstadter (I285) (1938–2012) Friedrich Eduard Ferdinand Onkel Fritz Paul + Maria Tante Irma Hanisch (F33) Franz Josef Schulz + Edith Olga Auguste Lahmer (F755) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Richard Just (I2216) (1937–2007) Elfriede Anna Rudolph (I797) (1920–2019) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872)