Barbara Eder (I1176) ,

fancy-imagebar
Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Maria Theresia Rosalia Bitterlich (I1566) (1901–1987) Juliana Schapfl (I31) (1834–1917) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Emmerich Paul (I38) (1870–1934) Christine Maria Engl (I859) (1946–1996) Rudolf Josef Lipps (I1051) (1923–2003) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Elsie Brick (I288) (1909–2006) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr. Alfred Onkel Alfred Möslinger (I119) (1895–1966) Lilly Just (I210) (1910–2013) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Elisabeth Holfeld (I1550) (1923–2021) Josef Sittig (I1931) (1842–1927) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Frieda Victor (I290) (1912–1996) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Benay Patricia Coff (I428) (1936–2017) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof.Dr. Johannes Peter Paul Hans Warhanek (I15) (1926–2018) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Franz Liebisch (I745) (1824–1887) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Moritz Just (I32) (1842–1914) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Josef Muhr (I890) (1879–1957) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Dr. Marianne Manni Möslinger (I123) (1931–2019) Franz Anton Holfeld (I742) (1782–1855) Dr. Helene Vrba (I363) (1952–1982) Gustav Stern (I2207) (1872–1943) Ilja Maximovitsch Kartaschew (I220) (1902–1973) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Anna Theresia Klinger (I747) (1839–1917) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Maria Anna Horner (I1204) (–1892) Ilonka Just (I9) (1907–1996) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Emil Utz + Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (F112) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Hermann Pius Vergeiner (I2356) (1859–1900) Paula Stern (I2209) (1908–) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001)