Anna von Mayrhofer zu Koburg und Anger (I1420) ,

Name
Anna /von Mayrhofer/ zu Koburg und Anger
Given names
Anna
Surname prefix
von
Surname
Mayrhofer
Name suffix
zu Koburg und Anger
fancy-imagebar
Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Emmerich Paul (I38) (1870–1934) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Mag.Pharm. Robert Eduard Lahmer (I1486) (1870–1945) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Emma Tante Emma Paul (I42) (1884–1957) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr. Alfred Ali Möslinger (I124) (1932–2022) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Gertraud Hruscha (I2287) (1939–2008) Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (I244) (1872–1941) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Hildegard Krause (I673) (1913–1945) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof.Dr. Dr. Friedrich August von Hayek (I1891) (1899–1992) Salomon Salo Just (I329) (1904–1965) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Max Schneider (I351) (1921–2010) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Dr. Paul Polak (I227) (1906–1980) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Grete Papke (I737) (1908–2011) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Ruth Martha Edith Schulz (I1873) (1928–2010) Olga Josefa Marie Olli Pospisilová (I841) (1917–2010) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015)