Theresia Bitterlich (I1484) ,

fancy-imagebar
Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Galina Iljinitschna Galja Kartaschewa (I231) (1927–1991) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Elfriede Anna Rudolph (I797) (1920–2019) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Maria Tante Irma Hanisch (I45) (1907–1957) Gustav Freßl (I162) (1868–) Franz Anton Holfeld (I742) (1782–1855) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Josef Sittig (I1931) (1842–1927) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Prof. Rudolf Vrba (I62) (1924–2006) Margaret Gretchen Schoen (I279) (1899–1990) Franziska Schiefner (I2858) (1850–1928) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Maria Theresia Rosalia Bitterlich (I1566) (1901–1987) Franz Josef Schulz (I1871) (1895–1944) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Helene Karpeles (I270) (–1912) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Franziska Tante Fanny Pillichshammer (I901) (1925–1977) Franz Liebisch (I745) (1824–1887) Friedrich Eduard Ferdinand Onkel Fritz Paul + Maria Tante Irma Hanisch (F33) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (I244) (1872–1941) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Moritz Just (I32) (1842–1914) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Dr. Bruno Mathis + Maria Gicky Papke (F10) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (I244) (1872–1941) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Lilly Just (I210) (1910–2013) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Rosa London (I251) (1896–1932) Rosa London (I251) (1896–1932) Ida Anna Hegenbarth (I2853) (1882–1968) Ida Karpeles (I286) (1886–1972) Rosa Hockauf (I2187) (1865–1936) Salomon Salo Just (I329) (1904–1965) Sidonia Körper (I205) (1888–1943) Josefine Grünfeld (I56) (1892–1942) Marianne Unterberger (I2480) (1893–1969) Mag.Pharm. Robert Eduard Lahmer (I1486) (1870–1945) Dipl.-Ing. Jaroslav Bohumil Jarek Dvoracek (I843) (1939–2013) Grete Papke (I737) (1908–2011) Adolf Schneider (I350) (1885–1942) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Olga Josefa Marie Olli Pospisilová (I841) (1917–2010) Dr. Alfred Onkel Alfred Möslinger (I119) (1895–1966) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Eric Joseph Hochstadter (I283) (1927–1999) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Lilly Just (I210) (1910–2013) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dominik Mathis (I648) (1981–2001) Gertrude Trudy Schneider (I352) (1923–2012) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Maria Lumplecker (I120) (1920–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Lilly Just (I210) (1910–2013) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Rudolf Josef Lipps (I1051) (1923–2003) Charles Chuck Shiner (I355) (1923–2011) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Joseph Schoen (I276) (1863–1918) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015)