Johann Wendler (I1784) ,

fancy-imagebar
Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Wilhelm Onkel Willy Paul (I44) (1907–1965) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Franziska Tante Fanny Pillichshammer (I901) (1925–1977) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Richard Holfeld (I763) (1882–1944) PhDr. Maria Majka Pospisilová (I299) (1928–2012) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Max Schneider (I351) (1921–2010) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Grete Papke (I737) (1908–2011) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Maria Muhr (I857) (1920–2013) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Rudolf Vrba (I62) (1924–2006) Robert Just (I2218) (1947–2011) Josefine Grünfeld (I56) (1892–1942) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Elias Rosenberg (I61) (1900–1930) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Eduard Koschetitzky (I30) (1832–1894) Jay Robert Brick (I287) (1915–2007) Karolina Franziska Lina Liebisch (I404) (1850–1926) Ruth Hedda Hochstadter (I285) (1938–2012) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ilja Maximovitsch Kartaschew (I220) (1902–1973) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Charles Chuck Shiner (I355) (1923–2011) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008)