Urban Katczirek (I1788) ,

fancy-imagebar
Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Lilly Just (I210) (1910–2013) Richard Holfeld (I763) (1882–1944) Gertraud Hruscha (I2287) (1939–2008) Dr. Klaus Haslwanter (I236) (1952–2014) Grete Papke (I737) (1908–2011) Benay Patricia Coff (I428) (1936–2017) Gertrud Carsen (I264) (1928–2005) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Sir William Herrick (I2075) (1557–1652) Juliana Schapfl (I31) (1834–1917) Dr. Bruno Mathis + Maria Gicky Papke (F10) Bernhard Grünfeld (I53) (1860–1942) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Prof.Dr. Johannes Peter Paul Hans Warhanek (I15) (1926–2018) Hermann Pius Vergeiner (I2356) (1859–1900) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Edith Olga Auguste Lahmer (I1790) (1900–1974) Prof. Rudolf Vrba (I62) (1924–2006) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Franziska Tante Fanny Pillichshammer (I901) (1925–1977) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Richard Just (I2216) (1937–2007) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Erika Ida Anna Gibelhauser (I69) (1922–2018) Josef Muhr (I890) (1879–1957) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Mag.Pharm. Robert Eduard Lahmer (I1486) (1870–1945) Emmerich Paul (I38) (1870–1934) Robert Just (I2218) (1947–2011) Ida Anna Hegenbarth (I2853) (1882–1968) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Olga Josefa Marie Olli Pospisilová (I841) (1917–2010) Sidonia Körper (I205) (1888–1943) James Sidney Hochstadter (I284) (1929–1985) Gustav Freßl (I162) (1868–) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Elias Rosenberg (I61) (1900–1930) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Siegfried Fischer (I1874) (1915–1983) Max Schneider (I351) (1921–2010) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Hans Babuder (I166) (1914–2006) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Elsie Brick (I288) (1909–2006) Michael Mathis (I13) (1950–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Elsie Brick (I288) (1909–2006) Lilly Just (I210) (1910–2013) Robert Schneider (I353) (1936–1942) Rudolf Josef Lipps (I1051) (1923–2003) Josef Sittig (I1931) (1842–1927) Sir William Herrick (I2075) (1557–1652) Dr. Alfred Onkel Alfred Möslinger (I119) (1895–1966) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Franz Josef Schulz + Edith Olga Auguste Lahmer (F755) Franz Gibelhauser (I2397) (1892–) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Henry Just (I333) (1919–2012) Helene Karpeles (I270) (–1912) Ruth Eschmann (I1052) (1928–2003) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Josef Muhr (I890) (1879–1957) Ing. Armin Just (I49) (1881–1944) Gerhard Carsen (I254) (1925–1943) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Lilly Just (I210) (1910–2013) Elisabeth Holfeld (I1550) (1923–2021) Johann Anton Hoffmann (I1722) (1859–1940) Erika Ida Anna Gibelhauser (I69) (1922–2018) Philipp Schulz (I2845) (1865–1935) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Julius Fischer (I2852) (1873–1934) Emma Tante Emma Paul (I42) (1884–1957) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Max Schneider (I351) (1921–2010) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Maria Muhr (I857) (1920–2013) Amalia Wolf (I33) (1859–1942) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931)