Jedediah Moore (I2060) ,

fancy-imagebar
Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eduard Holfeld + Karolina Franziska Lina Liebisch (F167) Dkfm. Leopold Mayr (I1889) (1925–2019) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Max Schneider (I351) (1921–2010) Prof. Dr. Franz Xaver Pesendorfer (I128) (1937–2021) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Achim Freiherr von Chizzola (I674) (1936–2009) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Dr. Hermann Holfeld + Erika Ida Anna Gibelhauser (F44) Dr. Bruno Mathis + Edith Holfeld (F3) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Rosalie Karpeles (I271) (1839–1868) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Elsie Brick (I288) (1909–2006) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Olga Josefa Marie Olli Pospisilová (I841) (1917–2010) Ilja Maximovitsch Kartaschew (I220) (1902–1973) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Maria Muhr (I857) (1920–2013) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Elisabeth Holfeld (I1550) (1923–2021) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Edith Olga Auguste Lahmer (I1790) (1900–1974) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Lilly Just (I210) (1910–2013) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Emma Wolf (I520) (1900–1963) Gustav Stern (I2207) (1872–1943) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Jay Robert Brick (I287) (1915–2007) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Augustina Nötscher (I1022) (1823–1887) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Karl Koschetitzky (I1762) (–)