Redwine (I2190)

fancy-imagebar
Mihaly Mihaly Bácsy Just (I48) (1877–1942) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Friedrich Bischoff Edler von Klammstein (I2479) (–) Franz Anton Holfeld (I742) (1782–1855) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Amram Sarfati (I2212) (1937–2010) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Augustina Nötscher (I1022) (1823–1887) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Louise Bischoff (I2513) (–) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Moritz Just (I32) (1842–1914) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Dr. Helene Vrba (I363) (1952–1982) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Mag. Elisabeth Maria Schmid (I1890) (1932–2015) Gertrud Carsen (I264) (1928–2005) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Prof. Dr. Rudolf Vrba (I62) (1924–2006) Lilly Just (I210) (1910–2013) Erika Ida Anna Gibelhauser (I69) (1922–2018) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Louis Johnny Greenfield (I358) (1916–1945) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Franz Josef Schulz + Edith Olga Auguste Lahmer (F755) Gustav Freßl (I162) (1868–) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008)