Andreas Braunstein (I2744) , 1705

fancy-imagebar
Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Elizabeth Zuzka Grünfeld (I60) (1903–1990) Grete Papke (I737) (1908–2011) Louise Bischoff (I2513) (–) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Benay Patricia Coff (I428) (1936–2017) Friedrich Onkel Fritz Karpeles (I247) (1889–1967) Josef Muhr (I890) (1879–1957) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Philipp Schulz (I2845) (1865–1935) Maria Tante Irma Hanisch (I45) (1907–1957) Lilly Just (I210) (1910–2013) Robert Johann Lahmer (I1485) (1846–1899) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Franz Anton Holfeld (I742) (1782–1855) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Josef Holfeld (I1694) (1779–1814) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Anna Theresia Klinger (I747) (1839–1917) Prof. Rudolf Vrba (I62) (1924–2006) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Lilly Just (I210) (1910–2013) Franziska Schiefner (I2858) (1850–1928) Maria Gicky Papke (I14) (1909–1999) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Dr. Bruno Mathis + Maria Gicky Papke (F10) Dominik Mathis (I648) (1981–2001) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Margarete Mo Kalita (I736) (1889–1970) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Edith Olga Auguste Lahmer (I1790) (1900–1974) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Karolina Franziska Lina Liebisch (I404) (1850–1926) Elisabeth Holfeld (I1550) (1923–2021) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Maria Muhr (I857) (1920–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Viktor Onkel Vicky Karpeles (I246) (1887–1940) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Reinhold Eduard Holfeld (I794) (1918–2015) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Elias Rosenberg (I61) (1900–1930) Josef Sittig (I1931) (1842–1927) Dr. Klaus Haslwanter (I236) (1952–2014) Dr. Alfred Onkel Alfred Möslinger (I119) (1895–1966) Grete Papke (I737) (1908–2011) Sir William Herrick (I2075) (1557–1652) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Franz Josef Schulz + Edith Olga Auguste Lahmer (F755) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Helene Karpeles (I270) (–1912) Emil Utz + Jeanette gr. Tante Jenny Karpeles (F112) Josef Sittig (I1931) (1842–1927) Genrietta Sergejewna Pavlova (I214) (1935–1996) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Gustav Freßl (I162) (1868–) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Lilly Just (I210) (1910–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Gerhard Carsen (I254) (1925–1943) Alice Lici Just (I211) (1912–1996) Gertrude Trudy Schneider (I352) (1923–2012) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Babette Betti Mai (I35) (1846–1927) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Julius Fischer (I2852) (1873–1934) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Mag.Pharm. Robert Eduard Lahmer (I1486) (1870–1945) Paula Stern (I2209) (1908–) Maria Anna Horner (I1204) (–1892) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Dr. Marianne Manni Möslinger (I123) (1931–2019) Zuza Vrba (I364) (1954–2013) Eugen Carsen (I2363) (1893–1963) Elizabeth Betty Ratner (I426) (1930–2010) Eduard Holfeld (I408) (1820–1872) Susanne Tante Zsuzsa Just (I208) (1914–2008) Richard Just (I2216) (1937–2007) Max Schneider (I351) (1921–2010) Rudolf Josef Lipps (I1051) (1923–2003)