Sophie (I297) , 1943

fancy-imagebar
Rudolf Josef Lipps (I1051) (1923–2003) Ruth Martha Edith Schulz (I1873) (1928–2010) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Lilly Just (I210) (1910–2013) Ilja Ilitsch Kartashev (I213) (1936–2020) Joseph Schoen (I276) (1863–1918) Robert Just (I2218) (1947–2011) Louise Bischoff (I2513) (–) Lilly Just (I210) (1910–2013) Roland Maria Robert Hoffmann (I1724) (1909–2017) Silvio Freiherr von Chizzola (I671) (1902–1990) Henry Just (I333) (1919–2012) Maria Lumplecker (I120) (1920–2015) Gustav Stern (I2207) (1872–1943) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Eugenie kl. T. Jenny Karpeles (I255) (1908–1986) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Richard Just (I2216) (1937–2007) Grete Papke (I737) (1908–2011) Marianna Wackernell Edle von Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Karl Koschetitzky (I1762) (–) Hans Babuder (I166) (1914–2006) Ingrid Mathis (I12) (1934–2022) Franz Anton Holfeld (I742) (1782–1855) Helene Karpeles (I270) (–1912) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Dr. Helene Vrba (I363) (1952–1982) Alexej Onkel Lex Polak (I212) (1911–1990) Erika Ida Anna Gibelhauser (I69) (1922–2018) Lilly Just (I210) (1910–2013) Lilly Just (I210) (1910–2013) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Robert Just (I2218) (1947–2011) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010)